6 způsobů, jak vytvořit zdravé manželství pro vaše děti

6 způsobů, jak vytvořit zdravé manželství pro vaše děti

Děti jsou jako houby a nasávají vše.

Vaše děti se od vás naučí více, než si myslíme. Pozorují vaše reakce, náladu a reakci na stres. Často se divíme, proč jsou naše děti takové, protože vás napodobují, aniž by si to uvědomovaly. Teď se podívej do zrcadla.

Když vaše děti žijí pod vaší střechou, máte velkou odpovědnost vychovávat je v duchu respektu, tvrdé práce a harmonie s lidmi, se kterými žijete. Ať už je to sourozenec, spolubydlící nebo někdy manžel.

Pokud chcete, aby se vaše děti jednou vdaly, není lepší čas než nyní ukázat jim, jak vypadá zdravé manželství. Ideální manželství bohužel neexistuje. Všichni jsme selhali a potřebujeme pomoc. Do našich manželství si často neseme minulé zkušenosti a minulá zranění. Budování šťastného manželství vyžaduje překonání mnoha překážek. Jak tedy můžete jít svým dětem dobrým příkladem a zlepšit své manželství?“ říká vám nyní Lifter.

požádat o odpuštění

Modelování pokory a odpuštění může povzbudit manželství. Pokud dokážeme přiznat své nedostatky a chyby a požádat o odpuštění, bude to u dětí velmi silně rezonovat. Modelováním těchto cenných hodnot se můžeme naučit žít pokorně. Když to uděláte, naučí vás, že je v pořádku dělat chyby, že nikdo není dokonalý a že omluvou se můžete vyhnout zbytečným nepokojům ve vašich vztazích.

odpustit si navzájem

To není jednoduchá otázka. O odpuštění se snadno mluví a učí, ale v manželství to může být těžké. Odpuštění není o vyžívání se ve svých skutcích, ale o osvobození se od břemene zášti. Když vaše děti uvidí, že ve vašem manželství žádáme o odpuštění a dáváme vám odpuštění, budou zmocněny udělat totéž ve svých vlastních vztazích.

upřednostňovat čas o samotě

Jedno staré přísloví říká, že si musíte nasadit kyslíkovou masku, než začnete pomáhat druhým. Pokud si nevážíte základních vztahů ve vaší rodině, kde bude ve vaší rodině stabilita, když nastanou konflikty a skutečné problémy? V první řadě je nutné vybudovat manželský vztah. Prioritou je trávit čas o samotě. To se může zdát nemožné, pokud jste ve fázi rodičovství. Ale prosím, snaž se. Věnujte pět minut denně spojení se svými dětmi a dejte jim vědět, že máma a táta potřebují čas. Pokud máte malé dítě, které nerozumí, buďte kreativní a udělejte si čas na jeho pomazlení. Když vaše dítě vidí toto chování, vytváří to pocit stability v rodině a ukazuje, že mámě a tátovi lze věřit a že rodině lze věřit.

respektujte se navzájem

Jak řekl Thumper v Disneyho filmu Bambi: „Pokud nemůžete říct něco vtipného, ​​neříkejte vůbec nic.“ Buďte uctiví. Neříkejte nevlídné věci, když váš partner není poblíž. Ukažte svým dětem, že jste ve stejném týmu. Řekněme si navzájem laskavá slova. Ano, manželé bojují. Pro děti je dobré vidět rvačky a jejich předsevzetí. Pamatujte však, že děti jsou vždy pod dohledem. Respektujte svého manžela. Bojujte spravedlivě a poctivě. Buďte milosrdní a odpouštějící. Řekněte „prosím“ a „děkuji“ a milujte své děti tak, jak chcete, aby milovaly vás.

pojďme se společně smát

Nedovolte, aby vám všednost každodenního života překážela v zábavě. Žertuješ s manželem. Zahrajte si se svým dítětem zábavnou hru. Buďme hloupí. Navzájem se lechtají a rozesmějí. Život může být velmi vážný, proto je dobré dětem ukázat, že ve všednosti je spousta radosti. Když uvidí, že si užíváte vzájemnou společnost, bude to pro ně příklad pevného a prosperujícího manželství. To neznamená, že neexistují žádné problémy a potíže, ale ukáže to, že i uprostřed zkoušek existuje radost.

Pomáhejme si navzájem

Vykročit mimo sebe a sloužit někomu, kdo může dělat všechno sám, může být vyčerpávající se všemi požadavky vaší rodiny. Když pomáháte svému manželovi před dětmi, vaše děti se učí, že je v pořádku odložit se kvůli ostatním. Manželství je závazek pomáhat si navzájem, jak jen můžeme. Může to být něco tak jednoduchého jako vstát od stolu a přinést svému manželovi to, co potřebuje, dát mu šanci dělat něco, co se mu líbí, nebo mu pomoci s projektem. Seznam je nekonečný.

Děti se od rodičů učí, jak se chovat, jak se chovat k ostatním, jak být laskaví a sebevědomí a základy mezilidských vztahů. Děti neustále pozorují a pozorují. I když si myslíte, že se poblíž dívají na televizi nebo hrají, sledují způsob, jakým komunikujete, řeč vašeho těla a intonaci vašeho hlasu.

I když trávíme spoustu času výukou našich dětí verbálně, důležité lekce se udělují také prostřednictvím činů. Tím, že se budete snažit udržet partnerství, naučíte své děti dobré komunikaci, řešení konfliktů, kompromisům, pozitivní intimitě a rovnováze mezi rodinou, prací a domovem. Modelování zdravého chování je vhodné pro děti a nezbytné pro pevné manželství. Pro děti je to cvičiště pro budování zdravých vztahů.

Sociální sítě mají často negativní dopad na naše zdraví. Vychováváte teenagery? Známky toho, že mu sociální sítě škodí, jsou:


Rate article
Novinky ze zahradnictví!